Horizontaal Toezicht als strategisch speerpunt

Horizontaal Toezicht als strategisch speerpunt

Hoe krijgt u uw organisatie mee in Horizontaal Toezicht? En hoe zorgt u dat uw medewerkers de urgentie ervaren én gemotiveerd zijn? Een essentieel onderdeel voor de implementatie van Horizontaal Toezicht is een visie die gedragen wordt door verschillende lagen binnen de organisatie. Hoe kijken wij daar als Q-Consult Zorg tegenaan? We nemen u mee in onze visie. Aan het woord is Joost Zuurbier, partner bij CQT Zorg & Gezondheid.  

Het belang van vertrouwen
Met de nieuwe vorm van verantwoording kan er niet meer gesteund worden op achterafcontroles zoals de handreiking. Daarom is vertrouwen essentieel binnen een Horizontaal Toezicht (HT)-relatie. Een goede vertrouwensrelatie tussen zorgverzekeraar en zorgorganisatie is essentieel voor de invoering van HT. Een belangrijke rol is hiervoor toegewezen aan de Raad van Bestuur, omdat ook op strategisch niveau belangrijke stappen gezet moeten worden.

Het control framework
Wat kan bijdragen aan het onderlinge vertrouwen? Het control framework, een product waarin risico’s en beheersdoelstellingen worden aangegeven. Deze maakt dat de zorgaanbieder aan de zorgverzekeraar kan aantonen dat processen en risico’s binnen de processen beheerst worden.
De werking van dit product valt of staat met de mate waarin zorgorganisatie en zorgverzekeraar elkaar vertrouwen. Is er vanuit de zorgorganisatie onvoldoende vertrouwen in de zorgverzekeraar? Dan bestaat het gevaar dat zorgorganisaties risico’s in hun control framework te laag classificeren, omdat zij geen volledige openheid van zaken durven te geven. Hiermee verliest dit product zijn werking omdat het geen volledige afspiegeling meer is van de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder. 

Bouwen aan Horizontaal Toezicht en vertrouwen op strategisch niveau
Een implementatie van HT is schaken op verschillende borden, daarom dienen op zowel strategisch- als tactisch én operationeel niveau belangrijke stappen gezet te worden. Dit betekent voor zorgaanbieders dat het belangrijk is om op alle organisatieniveaus mensen en middelen beschikbaar te stellen voor dit project. Om een organisatiebreed project als Horizontaal Toezicht te laten slagen is steun vanuit de Raad van Bestuur dan ook essentieel.

Joost Zuurbier: “Horizontaal Toezicht is een uitwerking van de relatie tussen zorgorganisatie en zorgverzekeraar, dus daarmee een strategisch aandachtspunt.”

Horizontaal Toezicht dient onderdeel te zijn van het beleid van de zorgorganisatie om het succesvol te laten zijn. Daarbij is het belangrijk om als Raad van Bestuur een duidelijke visie en doelstellingen op het gebied van Horizontaal Toezicht uit te dragen richting de zorgorganisatie en de zorgverzekeraar. Zo kunt u bijvoorbeeld HT terug laten komen in:

  • Strategische beleidsplannen
  • Jaarverslagen
  • Gesprekken met de zorgverzekeraar
  • Artikelen in de media

Meer over Horizontaal Toezicht?

Wilt u meer weten over onze visie op Horizontaal Toezicht? En hoe u de visie binnen uw organisatie kunt gaan vormgeven en zorgen dat deze gedragen wordt? Consultants Lisanne Stijl en Maaike Vermunt gaan hierover graag met u in gesprek.