Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht

Ziekenhuizen besteden veel aandacht aan de rechtmatigheid van declaraties in de zorg. De huidige systematiek is complex en er zitten veel risico’s in het registratieproces. Dit leidt tot onzekerheid en wantrouwen. Om de rechtmatigheid van declaraties te verantwoorden, is er steeds meer controle op de registratie- en facturatieprocessen. De complexe regels, inefficiënte controles en onzekere omzet waren aanleiding voor de eerste gesprekken over Horizontaal Toezicht.

Wat is Horizontaal Toezicht?

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en toezichthouders investeerden het afgelopen jaar flink in de totstandkoming van Horizontaal Toezicht in de zorg (zie voor de verschillende initiatieven dit artikel op Skipr). Minder controles achteraf, maar duidelijke afspraken over processen gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Transparantie en eigen verantwoordelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol. Zorgorganisaties en zorgverzekeraars willen met Horizontaal Toezicht het volgende bereiken:

  • Minder nadruk op achteraf controleren.
  • Vergroten ‘first time right’ registratie en declaratie.
  • Versnellen van de definitieve vaststelling gedeclareerde omzet.
  • Verbeteren van registratie aan de bron.
  • Verschuiving van foutgerichte naar procesgerichte controle.
  • Versnellen van de verbetercyclus.

Landelijke ontwikkelingen

De NZa vindt de huidige ontwikkelingen rondom Horizontaal Toezicht positief, omdat het zorgorganisaties stimuleert zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor correct declareren. Daarnaast hechten zorgverzekeraars, zorgorganisaties en koepelorganisaties er waarde aan dat er één gemeenschappelijk raamwerk voor Horizontaal Toezicht komt. Afgesproken is om in de zomer van 2016 tot een bestuurlijk akkoord te komen over de ontwikkeling van Horizontaal Toezicht en zo een gemeenschappelijke visie uit te dragen.

Wat betekent Horizontaal Toezicht voor uw zorgorganisatie?


Horizontaal Toezicht gaat over de beheersing van uw bedrijfsvoering met betrekking tot uw registratie- en declaratieprocessen. Zorgorganisaties, ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken afspraken over de controle van interne systemen, processen en beheersmaatregelen. Daarom is het van belang dat u inzicht heeft in de risico’s binnen uw registratie- en declaratieprocessen en de (werking van) bijbehorende beheersmaatregelen. Resultaten uit het zelfonderzoek, steekproeven of interne audits kunnen als uitgangspunt dienen. Vervolgens is het inrichten van een controlesysteem om deze processen te monitoren noodzakelijk. Op die manier kan Horizontaal Toezicht u helpen om als zorgorganisatie ‘in control’ te zijn.

Wilt u meer weten over Horizontaal Toezicht in uw zorgorganisatie? Q-Consult en Q-Academy (onderdeel van CQT Zorg & Gezondheid) organiseren regelmatig bijeenkomsten en trainingen over deze onderwerpen. Kijkt u bijvoorbeeld naar de stoomcursus ‘Horizontaal Toezicht’. Daarnaast helpen we u ook graag om te kijken of uw organisatie klaar is voor Horizontaal Toezicht met een quickscan. In het informatieblad 'Horizontaal Toezicht in de zorg' zetten wij voor u nogmaals het hoe, wat een waarom van Horizontaal Toezicht op een rij.