Hoe staat het met uw kennis over de geriatrische revalidatiezorg?

Hoe staat het met uw kennis over de geriatrische revalidatiezorg?

Door de hervorming in de langdurige zorg is de aandacht van zorgaanbieders de afgelopen jaren voornamelijk gegaan naar de implementatie van de Wet langdurige zorg (Wlz), wijkverpleging (vanuit de Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De afgelopen maanden merken we dat de focus bij zorgaanbieders die geriatrische revalidatiezorg (GRZ) leveren weer meer naar de GRZ gaat. Maar hoe is het nu met de kennis omtrent de GRZ gesteld? Q-Academy vond het tijd voor een korte kennistest!

Deze kennistest is een snelle en eenvoudige manier om uw kennis van de GRZ te testen en op niveau te houden. Door het maken van 10 meerkeuzevragen over de GRZ, weet u snel hoe goed u op de hoogte bent.

Wanneer u de test heeft doorlopen, kunt u de juiste antwoorden inclusief een toelichting naar uw mailadres laten versturen. De test kunt u maken t/m 1 juli 2017.

Bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ)? Toets hier uw kennis met onze GRZ test!