Highlights uit het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg

Highlights uit het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg

Op 25 april 2018 is het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg (MSZ) afgesloten voor de duur van de kabinetsperiode tot 2022. In het akkoord is afgesproken dat de maximale volumegroei afneemt tot 0.0% in 2022. Deze waarde zal onder andere behaald moeten worden door een transformatie op basis van het rapport ’De Juiste Zorg op de Juiste Plek – wie durft’. Dit vraagt zowel inhoudelijke als financiële aanpassingen van alle sectoren binnen de zorg. Naast financiële randvoorwaarden wordt er ook gesproken over de toename van het personeelstekort op de arbeidsmarkt en de regeldruk.

De juiste zorg op de juiste plek
Het rapport van de gelijknamige taskforce zal als belangrijke inspiratiebron fungeren om binnen de randvoorwaarden te acteren. Zo zal zorg dichter bij huis plaatsvinden, of juist meer op afstand indien vereist voor kwaliteit of doelmatigheid. Het gebruik van dure geneesmiddelen kan daarbij bijvoorbeeld geconcentreerd worden ten behoeve van indicatiestelling, ervaring en onderzoek. Ook zal een deel van de zorg vervangen worden door andere/innovatieve zorg zoals e-health.

Financiële randvoorwaarden
De maximale volumegroei op macroniveau zal krimpen van 0,8% in 2019, 0,6% in 2020, 0,3% in 2021 naar 0,0% in 2022. Dit is exclusief de indexatie voor loon- en prijsbijstelling. Binnen deze landelijke afspraak is ruimte om individueel te contracteren, waardoor de volumegroei in sommige gevallen hoger/lager kan zijn dan het landelijke groeipercentage. Voor instellingen die meebewegen in de transformatie is voor de periode 2019 tot en met 2022 in totaal € 425 miljoen aan incidentele transformatiegelden beschikbaar. Daarnaast is de ambitie van de partijen gericht op meer gebruik maken van patient reported outcome measures (PROM), elementen van Samen Beslissen, innovatieve zorgvormen en e-health.

Tekort aan zorgprofessionals
Indien het beleid ongewijzigd blijft zal er in 2022 zorgbreed een tekort van 100.000 tot 125.000 zorgprofessionals zijn. Om dit te voorkomen moet het werk aantrekkelijker worden gemaakt. Door middel van o.a. toekomstbestendige opleiding en verlaging van werkdruk wordt ernaar gestreefd om een aantrekkelijk beroepsperspectief te bieden.

Regeldruk
Betrokken partijen hebben de ambitie om regeldruk en registratielast te verminderen. Door een focus op uitkomstregistraties, het schrappen van dubbele registraties en het standaardiseren van kwaliteitsregistraties kan hier een stap in genomen worden. Ook zal in mei 2018 het sectoraal actieplan MSZ worden vastgesteld. Binnen dit plan worden suggesties voor het schrappen van administratieve lasten besproken en zal er aandacht zijn voor de vermindering van administratieve last op EPD- en ICT-problematiek.

Onze tips voor (zorgverkopers binnen) zorginstellingen:

  • De definitieve versie van het onderhandelaarsakkoord is 25 april gepubliceerd. Dit is na publicatie van het inkoopbeleid van de meeste verzekeraars. Let hierbij op eventuele verschillen.
  • Er wordt in het onderhandelaarsakkoord over veel verschillende onderwerpen gesproken. Dit valt dus ook onder verantwoording van verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Stem met elkaar plannen af.
  • Start op tijd. De vereiste veranderingen vragen veel van procesveranderingen in een organisatie en het is al snel 2019.