Grip op de toekomst met scenarioplanning

Grip op de toekomst met scenarioplanning

Eén duidelijke trend waar zorginstellingen mee te maken krijgen is de vergrijzing. Dit is dan ook het startpunt van de scenarioplanning die Casemix voor uw organisatie kan uitvoeren. Casemix rekent op basis van uw huidige productievolumes en zorgprofielen én de verwachte bevolkingsontwikkeling van uw patiëntenpopulatie de verwachte zorgvraag tot 2040. Vervolgens kunt u op basis van de eerder gedefinieerde trends één of meerdere toekomstbeelden ontwikkelen.

Leidraad voor strategische vraagstukken

Scenarioplanning stelt u in staat om meer grip te krijgen op onzekerheden in de toekomst. Met behulp van scenarioplanning kunt u sneller anticiperen op trends en voorkomt u dat uw organisatie achter de feiten aan loopt. Scenarioplanning is als het ware een leidraad voor uw strategie. Op welke patiëntenpopulatie zet u in en welke impact heeft dat op uw zorgvraag? Scenarioplanning begint met het identificeren van mogelijke trends en rangschikt deze vervolgens op basis van de impact én de kans dat de trend zich voordoet. Trends worden gebaseerd op technologische vooruitgang, beleid, menselijk/maatschappelijk gedrag en demografische ontwikkeling. De financiële vertaling per toekomstbeeld kunt u weer gebruiken bij strategische en organisatorische vraagstukken.

Meer weten?

Hoe krijgt uw zorginstelling zicht op de veranderende zorgvraag en hoe wilt u hier op acteren? Kortom, meer weten over wat scenarioplanning voor u kan betekenen of concreet scenarioplanning voor uw organisatie uitvoeren? Neem dan contact op met onderstaande consultant(s).