Gebruiksvriendelijke templates en dashboards in Excel

Gebruiksvriendelijke templates en dashboards in Excel

Als gezonde organisatie wilt u aan het roer staan en het overzicht hebben van waar u staat en welke koers u wilt varen. Op het hoogste niveau wilt u geaggregeerd zien hoe u ‘er voor staat’ en kunnen inzoomen op verschillende organisatie onderdelen. Dit kan op verschillende gebieden, zoals de inzet van personeel, het consequent bijhouden van verbeterpunten en het monitoren van registratie- en declaratie trends over de tijd.

Om u hierbij te helpen, ontwikkelde Q-Consult Zorg een aantal visuele en gebruiksvriendelijke templates en dashboards in Excel. Denk hierbij aan een format waarin de context van de organisatie in beeld gebracht kan worden, een verbetermonitor, een HFMEA light tool en een ISO-tool. Over ieder van deze formats leest u hieronder meer. Indien u interesse heeft in één of meerdere formats dan kunt u contact opnemen via samenwerken@qconsultzorg.nl. We komen de formats dan graag kosteloos bij u langsbrengen.

Context van de organisatie in beeld

In het format ‘context van de organisatie in beeld’ maakt u gemakkelijk een omgevingsanalyse, brengt u uw stakeholders in kaart, laat u zien welke issues er spelen bij de stakeholders en welke kansen en risico’s dit voor uw organisatie oplevert. Het format bepaalt op basis van uw gegevens automatisch een top 10 risico’s en kansen waarop u beheersmaatregelen kan formuleren. Dit format biedt een mooie methode om de context van uw organisatie in beeld te brengen en hierop te handelen (bijvoorbeeld als input voor de nieuwe jaarplannen) en die voldoet aan de normen vanuit ISO en HKZ.

Verbetermonitor

Vanuit diverse (kwaliteits)instrumenten krijgt u verbeterpunten, maar hoe legt u de verbinding tussen de verschillende verbeterpunten en hoe behoudt u het overzicht? Om hier invulling aan te geven, ontwikkelden we een verbetermonitor. Het enige wat u hoeft te doen, is het eenvoudige format consequent te vullen. Wij hebben het dashboard, dat zichzelf met uw gegevens vult, voor u klaargezet. U bouwt hiermee uw eigen overzicht en kunt over de tijd heen de resultaten bijhouden. Ongefilterd ziet u het overall resultaat, dus van alle organisatieonderdelen bij elkaar. Door te klikken op één van uw locaties zoomt het dashboard in op alleen die locatie en bewegen alle grafieken hierin mee.

HFMEA light

Er zijn verschillende methoden waarmee u een prospectieve risico-inventarisatie (PRI) kunt uitvoeren. Eén ervan is de HFMEA light methode. Het is een methode waarmee u systematisch alle manieren waarop een proces kan falen, benoemt en beoordeelt op hun potentiële gevolgen. Ook brengt u met deze methode in kaart welke maatregelen ingevoerd kunnen worden om de kans te beperken dat de faalwijze ontstaat of de effecten van het falen beperkt worden. Om het uitvoeren van de HFMEA light makkelijker te maken, maakten wij een Excel tool. In deze download vindt u tips en tricks om deze Excel tool te gebruiken en hoe u zelf zo’n tool kan maken in Excel. 

ISO-tool

Benieuwd waar u staat met de implementatie van de ISO 9001:2015 norm in uw organisatie? Vul de status per norm in dit format in en krijg snel overzicht. Daarnaast kunt u per norm aangeven hoe u invulling geeft aan de norm en waar dit volgens u geborgd is. Zo zorgt u dat niet de norm leidend wordt, maar de bedoeling van uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van de onderstaande consultants.