Factsheet: wijzigingen eerstelijns verblijf

Factsheet: wijzigingen eerstelijns verblijf

De zorg en opvang voor patiënten die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, het zogeheten eerste verblijf, wordt vanaf 1 januari 2017 betaald vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Nu geldt hiervoor nog een tijdelijke subsidieregeling uit de Wlz. Wat houden deze wijzigingen nu precies voor uw organisatie in? Wij zetten het voor u op een rij.

U vindt de factsheet in de download.