Een goede start voor integrale geboortezorg

Casussenboek maakt de wensen en behoeften van zwangere vrouwen inzichtelijk

Zinnige, laagdrempelige en zuinige zorg voor zwangeren, dat is het uitgangspunt van integrale zorg. Om gezamenlijk de zorg rondom moeder en kind te optimaliseren bundelen geboortezorgprofessionals in de regio Rotterdam hun krachten in Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) Sophia (i.o.). Om integrale geboortezorg goed te starten is het essentieel om te weten wie uw cliënten zijn. Welk type zorg willen deze cliënten zelf? Waar liggen hun behoeften? Zonder dit goed voor ogen te hebben is het lastig om integrale geboortezorg goed te implementeren en meerwaarde te bieden voor de cliënt. Daarom hebben wij samen met IGO Sophia een casussenboek ontwikkeld, waarin de wensen en behoeften van zwangere vrouwen inzichtelijk worden gemaakt.

De belangrijkste aspecten in geboortezorg
De gesprekken die gevoerd zijn met zwangere vrouwen én vrouwen die recent een kind hebben gekregen onderstrepen het belang van vertrouwen. Dit is essentieel in de zorg voor moeder en kind. Vrouwen hechten belang aan een vertrouwde band met de zorgverleners. Ze vinden het prettig een band op te bouwen met hun verloskundige. Deze band met zorgmedewerkers moet behouden blijven bij de omslag naar integrale geboortezorg.

Bente:

"Je moet je natuurlijk echt letterlijk bloot geven aan iemand. Wat ik best wel lastig vond. Door hierover te praten kon ik dit loslaten. Mijn verloskundigen zijn altijd heel vriendelijk en doen niet zakelijk. Dat vond ik heel prettig."

Een ander aspect wat geïnterviewde vrouwen als belangrijk ervoeren was goede communicatie en informatie. Het betrekken van de zwangere bij haar zorgproces, door goed te communiceren over wat er gaat gebeuren en waarom. Hierin is behoefte aan voldoende ruimte om vragen te stellen en wensen te bespreken met de zorgverlener. Ook goede informatie over het verloop van het proces en zaken waar de zwangere vrouwen een bewuste keuze over moeten maken is belangrijk.

"Ciara wil volgende keer beter van tevoren uitzoeken wat precies haar opties zijn. Zo kan ze voor zowel de verloskundige als de kraamzorg iemand kiezen die goed bij haar past. Ze kon dit nu voor haal gevoel niet goed doen omdat er veel op haar af kwam. Ook had ze weinig vrouwen in haar omgeving die hun ervaringen konden delen en haar konden helpen in een keuze". (passage uit boek)

Waarom een casussenboek?
Door de zwangere vrouw aan het woord te laten komen andere zaken naar boven dan (alleen) in gesprekken met zorgverleners. In de praktijk blijkt er namelijk een verschil te zitten in hoe cliënten, zorgverleners en medewerkers zaken ervaren. Een voorbeeld hiervan is het uitwisselen van gegevens tussen partijen. Waar zorgverleners en medewerkers waarde hechten aan één elektronisch dossier, ondervindt de cliënt hier geen hinder aan. Dit komt mogelijk omdat de zorgverleners veel tijd en energie stoppen in een papieren overdracht.

Meerwaarde casussenboek in implementatie integrale geboortezorg
In onze visie is de basis voor goede geboortezorg een goede verhouding tussen kosten, de uitkomsten van zorg en de ervaring van de zwangere. De uitdaging is om de ervaring van de zwangere inzichtelijk te maken. Dit maakt het casussenboek zo mooi: een concrete beschrijving van de beleving van de cliënt. Dit is bij uitstek ook geschikt voor andere doelgroepen.

Bespreek met alle zorgmedewerkers hoe de transitie naar integrale geboortezorg de positieve ervaringen behoudt en versterkt en negatieve ervaringen oplost. Hiermee ontstaat een gedeelde visie over het belang van integrale geboortezorg, waar u gedurende het implementatietraject op terug kunt vallen. Zo worden de stappen voor de implementatie van integrale zorg in de regio voor zorgverleners inzichtelijker en gemakkelijker.

Wij geven 3 exemplaren van het casussenboek weg aan geïnteresseerden. Wilt u een exemplaar ontvangen? Stuur dan een mailtje naar nienke.bults@qconsultzorg.nl, waar u vermeldt waarom u een exemplaar wilt ontvangen en naar welk adres wij dit toe kunnen sturen. Voor overige vragen kunt u uiteraard ook contact opnemen met ons!