Echt leren van het calamiteitenonderzoek

Echt leren van het calamiteitenonderzoek

Op 30 maart jl. vond een intervisie plaats over het calamiteitenonderzoek. We delen graag wat tips:

  • Echt leren= delen en bespreken met elkaar
  • Evalueer als leidinggevende het calamiteitenrapport in het team. Wat vinden zij er van? Wat gaan ze nu anders doen?
  • Publiceer de resultaten en (vooral) de verbeterpunten na het onderzoek op intranet of nieuwsbrief.
  • Gebruik een classificatiesysteem voor verbeterpunten voor alle kwaliteitsinstrumenten, zodat duidelijk wordt welk type verbeterpunt het vaakst voorkomt.

U vindt het volledige document in het linkermenu als download.