E-health in de bekostigingsstructuur per 2018 Door: Stephanie Daleweij en Maaike Nijbroek

E-health in de bekostigingsstructuur per 2018

Anno 2017 is het gebruik van mobiele communicatie niet meer weg te denken. Dit geldt ook voor de zorg in ziekenhuizen, toch voorziet de huidige bekostigingsstructuur hier tot op heden niet in. Daar lijkt vanaf 2018 verandering in te komen door de aankondiging van nieuwe zorgactiviteitcodes voor e-health in de ‘Factsheet macrokader medisch specialistische zorg 2018 van de branchepartijen (NFU, NVZ, ZKN en ZN).

Wat gaat er veranderen?

De korting op het macrokader voor de medisch specialistische zorg (MSZ) vervalt in 2018. Zo ontstaat er ruimte om de barrière van e-health toepassingen weg te nemen. Dit betekent dat er per 1 januari 2018 een aantal zorgactiviteitcodes voor e-health beschikbaar is:

  • Screen to screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek (190161)
  • Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190162)
  • Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190163)

Met name voor de jongere generatie patiënten is e-health een vanzelfsprekendheid; even bellen, mailen of chatten met de arts in plaats van wachten in een poliwachtkamer. Voor ziekenhuizen biedt een plaats in de bekostigingsstructuur de mogelijkheid om aan deze behoefte te voldoen. Op dit moment moet een ziekenhuis voor e-health bekostigen met eigen of externe geldstromen.

Alle telefonische consulten en e-mails declarabel?
Doordat het screen to screen consult en het belconsult het fysieke polibezoek en de veel gebruikte teleconsult gaat vervangen, wordt er door de branchepartijen een volumetoename zijn van de lichte- en middel ambulante zorgproducten verwacht. Daarnaast verwachten wij dat deze wijziging kan zorgen voor een toename van het gebruik van screen to screen consulten en schriftelijke consulten en wellicht ook een stijging in het aantal belconsulten. Teleconsulten worden nu al veelvuldig geregistreerd en gebruikt als invulling van de agenda. Met deze drie nieuwe typerende verrichtingen zou dit mogelijk kunnen leiden tot een forse volumetoename en stijging van de licht- en middel ambulante zorgproducten. En kan je deze stijging als zorginstelling wel volledig voorzien? Zorginstellingen kunnen ter indicatie hun huidige teleconsulten en uitval in kaart brengen om zoveel mogelijk de omvang te bepalen.

Definitie van de e-health zorgactiviteiten
De zorgactiviteitcode voor het belconsult (190162) gaat de huidige teleconsult code (190025) vervangen. De ‘Regeling medisch-specialistische zorg’ beschrijft een teleconsult (190025) als een activiteit waarbij de patiënt bij een herhaling voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist e.d. consulteert. In de omschrijving van het belconsult en de schriftelijke consultatie is toegevoegd dat het om een vervanging van herhaal-polikliniekbezoek gaat. Deze definities zijn ruim te interpreteren en het is nog de vraag of de nieuwe zorgactiviteiten (190161 t/m 190163) nog een eigen definitie krijgen waar mogelijke voorwaarden in opgenomen zijn voor de registratie en declaratie. Op dit moment zijn de zorgactiviteiten nog niet opgenomen in de stukken en tabellen gepubliceerd aangaande de RZ18a.

Voorwaarden voor (vergoeding) e-health

Om e-health te realiseren in het proces van zorgregistratie en declaratie moet er aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden.

Vergoeding e-health is vastgelegd met zorgverzekeraar
Met het beschikbaar komen van de nieuwe zorgactiviteitcodes voor e-health kunnen deze nog niet zomaar als typerende verrichting worden geregistreerd. In de factsheet wordt aangegeven dat ziekenhuizen die gebruik willen maken van e-health dit ook daadwerkelijk vergoed wordt, wanneer dit is vastgelegd in het contract met de zorgverzekeraar.  

Snel schakelen tussen zorgverkoop, zorgregistratie en vakgroepen
Op dit moment is de zorgverkoop in volle gang, dus wanneer ziekenhuizen hiervan gebruik willen maken moet snel geschakeld worden tussen zorgverkoop, zorgregistratie en vakgroepen. Ook is het nog niet duidelijk welke voorwaarden zorgverzekeraars stellen aan ziekenhuizen om een contract met betrekking tot e-health aan te gaan en of deze voorwaarden van de verschillende zorgverzekeraars uniform zijn.

Goed nadenken over inrichting zorgregistratie in relatie tot de patiënt
Welke eisen stelt uw ziekenhuis voor het vastleggen van een screen to screen, telefoongesprek of schriftelijk consult? Als typerende zorgverrichting kan een dergelijke zorgactiviteit het verschil maken in de afleiding naar het zorgproduct en dat moet ook richting de patiënt (die mogelijk zijn eigen risico moet aanbreken) te verklaren zijn.

E-health is niet meer weg te denken in deze tijd en de verwachting is dat de e-health die al plaatsvindt dat ook zal blijven doen. De vraag is echter of ziekenhuizen en zorgverzekeraars in staat zijn dit formeel te realiseren voor 2018. Wilt u ondersteuning bij het integreren van de mogelijkheid van e-health in zorgregistratie, zorgverkoop of zorgprocessen? Neem dan contact op met onderstaande consultants.