Deelnemers gezocht voor onderzoek kwaliteitsmanagementsysteem

Deelnemers gezocht voor onderzoek kwaliteitsmanagementsysteem Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft een cruciale rol in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling: de nodige zorg leveren om zo snel mogelijk een veilige situatie te creëeren voor alle betrokkenen. Een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem is daarbij onontbeerlijk.

Een passend kwaliteitsmanagementsysteem inrichten dat écht ondersteunend is aan het borgen en verbeteren van kwaliteit is nog niet zo eenvoudig, zo blijkt uit de praktijk. Nanda Pluijter, student aan de Vrije Universiteit Amsterdam, doet daarom namens Q-Consult Zorg onderzoek naar het kwaliteitsmanagement bij Veilig Thuis organisaties. Kernvragen van dit onderzoek zijn:

  • Hoe is het kwaliteitsmanagement van de verschillende Veilig Thuis organisaties op dit moment vormgegeven?
  • Waar lopen de organisaties tegenaan?
  • Wat zijn de ‘best practices’ voor het inrichten van een passend kwaliteitsmanagementsysteem?

Aan de hand van de uitkomsten geven we concrete aanbevelingen voor een effectief kwaliteitsmanagementsysteem bij Veilig Thuis organisaties.

Heeft u een heldere kijk op het kwaliteitsmanagement binnen Veilig Thuis organisaties? Dan nodigen we u graag uit voor deelname aan dit onderzoek. Neem dan contact op met Nanda Pluijter via nanda.pluijter@qconsultzorg.nl. Het gaat om een interview van ongeveer een uur op een door u gewenste locatie. De interviews vinden bij voorkeur plaats in mei 2017.

Benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek? Op 1 juni organiseert Q-Consult Zorg een intervisiebijeenkomst voor Veilig Thuis organisaties waarin Nanda de eerste resultaten van het onderzoek presenteert en bespreekt.