De geboorte van een nieuwe Business Unit: Integrated Care

De geboorte van een nieuwe Business Unit: Integrated Care

Per 1 januari 2018 is CQT Zorg & Gezondheid een nieuwe Business Unit rijker! Naast Cure, Care (beide Q-Consult Zorg) en Producten (Casemix) is nu de BU Integrated Care (mix van Q-Consult Zorg en Casemix) opgezet. Nienke Bults, senior consultant en partner, is hiervan de trekker. Waarom zij zo enthousiast is over de geboorte van deze BU? Lees het hieronder!

Waarom de ambitie van een nieuwe unit?
“Na jarenlange ervaring in de care en de intrinsieke motivatie om meer cliëntvolgend én domeinoverstijgend te werken, was de tijd rijp voor deze nieuwe tak binnen CQT. Vraagstukken als "Hoe kenmerkt onze populatie zich in onze regio voor een specifieke diagnosegroep", "Welke cliëntgroepen dragen zorg voor de hoogste 5% aan kosten binnen de gehele keten" alsmede "Hoe zou onze informatievoorziening eruit moeten zien om data vanuit verschillende zorgaanbieders aan elkaar te kunnen linken" treden steeds meer op de voorgrond. Het bleek moeilijk om de focus hier goed op te krijgen op het moment dat Integrated Care onderdeel bleef van de reguliere Business Units Cure, Care en Producten. Het werd dus tijd voor een onafhankelijke BU. Ik heb het voorrecht om hier samen met mijn collega's in mee te mogen denken en zo de zorg, inclusief het (administratieve) proces steeds meer te benaderen vanuit de cliënt.”

Welke uitdagingen zie je op het gebied van integrale zorg?
“Cliëntgroepen kunnen volgen vanuit bijvoorbeeld het ziekenhuis (Zvw), naar revalidatiecentrum (Zvw) tot aan huis (Wmo), blijkt in de praktijk een lastige opgave. Dit heeft enerzijds te maken met het koppelen van de (juiste) data, anderzijds met hele praktische zaken. Hoe krijgen we de juiste data in handen? En wat mag je vervolgens met die data in het kader van privacy? Afgelopen week ben ik samen met een collega in Stockholm geweest om ons zo internationaal te oriënteren over de mogelijkheden van integrale zorg. Niet alleen om meer inzicht te krijgen in populaties, maar ook in nieuwe technieken die we (nu) nog niet gebruiken in Nederland. De cliënt houdt immers niet op te bestaan ná het ziekenhuis, ná het verpleeghuis of ná begeleiding thuis; het is het totaalplaatje wat telt!”

Hoe kijk jij aan tegen ontwikkelingen in de markt zoals Value-Based Health Care (VBHC) en Triple Aim?
“In de markt zie je steeds meer (populaire) termen als VBHC en Triple Aim. Ook wij maken gebruik van (delen van) deze methoden. Echter, soms wordt er mijns inziens te veel nadruk gelegd op de term an sich en te weinig op datgene wat je nu uiteindelijk wil bereiken. Daarmee wordt het in sommige gevallen meer een ‘je moet iets met VBHC dan doe je het goed’, in plaats van wat willen we bereiken en hoe komen we daar. Daarom streef ik ook niet naar het excelleren in één methode, maar juist het combineren ervan, en weten wanneer je welke onderdelen het beste kunt gebruiken en kunt inzetten. Tot slot zien we dat de vraagstukken, of het nu integrale geboortezorg, het medisch kindzorgsysteem of cliënten met een CVA betreft, veelal dezelfde inslag hebben. Hoe krijgen we met elkaar meer grip op cliëntgroepen en hoe zorgen we ervoor dat de (ervaren) kwaliteit stijgt en de verschillende domeinen effectiever en efficiënter met elkaar gaan samenwerken? Op het moment dat we daarin verder komen, zijn we een heel eind!”

Mocht je meer willen weten over deze nieuwe Business Unit of heb je vragen hierover? Neem dan gerust contact op met Nienke Bults, 06-27863568 of via nienke.bults@qconsultzorg.nl