Betrokkenheid belangrijk bij Horizontaal Toezicht

Betrokkenheid belangrijk bij implementatie Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht: hoe staat uw organisatie ervoor? Dit was onderwerp van gesprek tijdens de intervisie over Horizontaal Toezicht intervisie op 18 mei jl. Aan de hand van de door Q-Consult Zorg ontwikkelde Quickscan, is een eerste Benchmark gepresenteerd. Draagvlak en betrokkenheid binnen de organisatie zijn belangrijke factoren voor succesvolle implementatie van horizontaal toezicht. Opvallend is dat 15 van de 16 organisaties beoordelen dat interne belanghebbenden (medisch specialisten, zorgprofessionals, en zorgadministratie) onvoldoende betrokken zijn bij de visie op Horizontaal Toezicht en niet genoeg (kunnen) meedenken over de compliance strategie.

De noodzaak van draagvlak creëren werd benadrukt door de presentatie van het onderzoek van onderzoek stagiair Lianne Valks. Haar conclusie is dat investeren in de relatie met de zorgverzekeraar door bijvoorbeeld het delen van dilemma’s, samen vaststellen van normen en het vieren van successen minstens zo belangrijk is als het goed op orde hebben van het control framework en registratieproces.

Model van Knoster

Het succesvol implementeren van Horizontaal Toezicht vraagt om een organisatiebrede verandering in houding, cultuur en werkwijze ten aanzien van registreren. Q-Consult Zorg gebruikt het model van Knoster als uitgangspunt bij succesvol verandermanagement. Dit model benadrukt dat het creëren van visie en urgentie bij bestuur, zorgverleners en medewerkers een belangrijke voorwaarde is voor het in gang zetten van een organisatiebrede verandering. Vervolgens zijn gezamenlijk belang, commitment en beschikking hebben over een plan cruciale succesfactoren.  

Wilt u weten waar uw organisatie staat ten aanzien van Horizontaal Toezicht? Of advies over hoe u de interne verandering die nodig is voor Horizontaal Toezicht kunt vormgeven? Neem dan contact op met Lisanne Stijl of Maaike Vermunt. Wilt u weten hoe uw organisatie ervoor staat ten aanzien van Horizontaal Toezicht? Vul dan de Quickscan in.