Benchmark Veilig Thuis al gevuld door zestien Veilig Thuis organisaties

Benchmark Veilig Thuis al gevuld door zestien Veilig Thuis organisaties

Met de samenvoeging van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en Stichting Huiselijk Geweld (SHG) per 1 januari 2015, startten 26 nieuwe Veilig Thuis organisaties. Sinds de samenvoeging is landelijk het beeld dat zowel Veilig Thuis organisaties als gemeenten zoekende zijn op het gebied van financiering, personele inzet en uniforme werkwijzen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg bevestigt dit beeld naar aanleiding van haar inspectierondes. Het algemene beeld laat teveel wachtlijsten en te lange doorlooptijden zien.

Het formatie- en kostenmodel Veilig Thuis

Om hierin te ondersteunen ontwikkelde Q-Consult Zorg samen met Veilig Thuis organisaties op basis van het handelingsprotocol een formatie- en kostenmodel. Dit model stelt de organisatie in staat om op basis van de aantallen meldingen en adviezen, tijd per activiteit, loonkosten en netto productieve uren inzichtelijk te maken welke personele inzet minimaal nodig is om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en welke financiering daarbij hoort. De zestien Veilig Thuis organisaties gebruiken het model om hun eigen bedrijfsvoering te verbeteren en om samen met de gemeente een passende subsidie vast te stellen.

Landelijke benchmark

Het toenemend aantal deelnemende Veilig Thuis organisaties heeft geleid tot de ontwikkeling van een landelijk benchmarkmodel in Excel om overeenkomsten en verschillen tussen Veilig Thuis organisaties inzichtelijk te maken. Dit model is groeiende en laat zich continu aanvullen door nieuwe data en wordt daarmee steeds representatiever.