Bekostiging ADHD-zorg kinderartsen in ziekenhuizen over naar gemeenten

Bekostiging ADHD-zorg kinderartsen in ziekenhuizen over naar gemeenten

Sinds 1 januari 2015 zijn de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp. Hieronder valt ook de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. Voor door kinderartsen in ziekenhuizen geleverde ADHD-zorg kostte de afbakening tussen de somatische en de GGZ-zorg extra tijd. Nu, in 2016, is duidelijk dat gemeenten de ADHD-zorg direct contracteren bij ziekenhuizen.

Deze wijziging in financieringsstromen vraagt bij ziekenhuizen om een omslag. Ziekenhuizen hebben te maken met meerdere gemeenten, die allen verschillende eisen stellen aan de ADHD-zorg en de verantwoording hierover. Dit maakt de verantwoording richting de verschillende gemeenten ingewikkeld. Daarnaast vindt de declaratie van deze zorg plaats via een nieuw platform: de iJW (iJeugdwet). In deze wijze van declaratie mogen gemeenten echter ook individuele keuzes maken, waardoor het lastig kan zijn de declaratie op te starten.

Q-Consult helpt zowel ziekenhuizen als zorgorganisaties uit de langdurige zorg bij het inregelen van het declaratie- en verantwoordingsproces in de Jeugdwet. Wilt u meer weten? Neem contact op met Iris Koopmans-Drenth of Noortje Molenaar-Peters.

Wilt u meer lezen over de ADHD-zorg die is overgeheveld naar gemeenten? Kijk dan op de website van de VNG.

Ondersteuning

Heeft u hulp nodig bij deze veranderingen? Q-talent ondersteunt verschillende organisaties bij de administratieve organisatie rondom de overheveling van de kindergeneeskundige DBC's naar gemeenten in het kader van de Jeugdwet. De enthousiaste en hoogopgeleide starters van Q-talent helpen u graag waar nodig.

Wilt u meer weten of vrijblijvend in gesprek met Q-talent over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Bart Gerards (06-15 96 87 42), of via bart.gerards@qtalent.nl.