Audit op implementatie en naleving Convenant Medische Technologie

Audit op implementatie en naleving Convenant Medische Technologie

Wist u dat Q-Consult Zorg ook audits uitvoert op de implementatie en naleving van het Convenant Medische Technologie (CMT)? De audit kan flexibel worden ingericht op basis van de onderdelen van het convenant waar u als organisatie meer over wil weten. We geven een voorbeeld van een recent uitgevoerde audit in een ziekenhuis opgebouwd uit verschillende stappen:

Stap 1: Documentencheck
Op basis van relevante documenten uit de organisatie heeft Q-Consult Zorg beoordeeld of de uitwerking en de verantwoordelijkheid van de verschillende normen juist is vastgelegd. De documentcheck is onderdeel van de audit en geeft tevens input voor de audit op locatie.

Stap 2: Audit op locatie
De adviseurs van Q-Consult Zorg zijn aan de hand van geselecteerde apparaten en medische hulpmiddelen de organisatie ingegaan en hebben korte gesprekjes gevoerd met medewerkers. Voorbeelden zijn: een infuuspomp, pacemaker, stent, implantaat en een flexibele endoscoop. Gesprekken zijn o.a. gevoerd met de raad van bestuur, de projectgroep CMT en medewerkers van de  afdelingen inkoop, verpleegafdelingen, OK, SEH, poli’s en functieafdelingen. Het CMT en de eigen protocollen en afspraken waren leidend voor de gesprekken. Aan het eind van de dag is een terugkoppeling aan de organisatie gedaan met de complimenten en aandachtspunten.

Stap 3: Rapportage
Tijdens de terugkoppeling zijn de belangrijkste bevindingen al benoemd zodat de organisatie direct aan de slag kon. De definitieve rapportage was binnen twee weken klaar.

Stap 4: Evaluatie met de zorgorganisatie
De zorgorganisatie is tevreden over de uitgevoerde audit en de rapportagevorm.
“De rapportage was snel beschikbaar, duidelijk en goed onderbouwd zodat we direct aan de slag konden met de aandachtspunten. De beoordeling op de verschillende domeinen had meerwaarde daar de interne focus vaak op de apparatuur ligt.”
Als leerpunt hebben we geconstateerd dat de toetsing van alle domeinen op één dag wel veel is en het beter is om meer focus aan te brengen. (bijvoorbeeld specifieke domeinen en/of thema’s zoals bevoegd en bekwaam plus wettelijke registratie).

Meer weten?
Meer weten over audits op het gebied van implementatie en naleving van het Convenant Medische Technologie (CMT)? Neem contact op met onderstaande consultant.