Drie audit-ontwikkelingen waar u van op de hoogte moet zijn

Drie audit-ontwikkelingen waar u van op de hoogte moet zijn

De interne audit is een belangrijk instrument voor zorgorganisaties om continu te kunnen blijven verbeteren en de kwaliteit te verhogen. Om dit instrument zo effectief mogelijk te kunnen (blijven) inzetten, maakt het verschillende ontwikkelingen door. Trainer en consultant bij Q-Academy/Q-Consult Zorg Astrid Buysse staat in dit artikel stil bij de drie belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van interne audits bij zorgorganisaties.

1. Van audits naar integraal toetsingssysteem

Er wordt niet meer gesproken van een auditsysteem maar een geheel aan toetsingsinstrumenten (zoals zelfevaluatie, traceraudits, themagerichte audits, flitsaudits, veiligheidsrondes, etc.). Het inzetten van verschillende methodieken naast elkaar, levert veel waardevolle informatie op. Belangrijk hierbij is dat de diverse auditvormen goed op elkaar aansluiten en de inhoud op elkaar wordt afgestemd, zodat niet hetzelfde wordt getoetst.

2. Kortcyclisch verbeteren

Om continu te kunnen verbeteren, ontstaat de wens om niet meer eens in de paar jaar de status van de organisatie op het gebied van kwaliteit te toetsen, maar veel vaker. Daar passen ook snellere auditvormen bij, zoals de flitsaudit en de tracermethodiek. Het voordeel hiervan is dat de verbeterlast kleiner wordt, er hoeft namelijk geen grote inhaalslag meer te worden gemaakt. Daarnaast gaat hierdoor de kwaliteit van zorg omhoog.

3. Afdelingsoverstijgend auditen

In plaats van binnen de grenzen van een afdeling te blijven bij het uitvoeren van audits, wordt er steeds meer gewerkt naar audits die het patiëntproces volgen (traceraudits). Dit levert veel nuttige informatie op over bijvoorbeeld de samenwerking en overdracht tussen de verschillende onderdelen in dit proces. Een uitdaging bij deze manier van auditen is vaak de manier waarop de verbeterpunten worden belegd. Daar waar voorheen een rapport naar één afdeling werd doorgestuurd, dienen de verbeterpunten nu bij verschillende eigenaren te worden belegd. 

Q-Academy biedt verschillende audittrainingen. Na de basisvaardigheden op te hebben gedaan in de basistraining interne audits (3 en 10 oktober), kunt u verder met het uitbreiden van uw auditsysteem. Bekijk hier ons aanbod aan audit-trainingen.