5 tips voor implementatie van het Convenant Medische Technologie Auteur: Stephanie Daleweij

5 tips voor implementatie van het Convenant Medische Technologie

‘De inspectie verwacht van alle ziekenhuizen dat zij uiterlijk per 1 januari 2016 volledig en aantoonbaar voldoen aan het convenant. Vanaf deze datum treedt de inspectie handhavend op’, aldus de IGZ. Het Convenant Medische Technologie geeft invulling aan de risicobeheersing en de veilige toepassing van medische technologie, een belangrijk onderdeel van patiëntveiligheid. Om die reden vindt IGZ dat het convenant in alle ziekenhuizen wordt geïmplementeerd als integraal onderdeel van het veiligheidsmanagement- en kwaliteitssysteem. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de raden van bestuur van de ziekenhuizen zelf actief de verantwoordelijkheid nemen rond dit thema. Q-Consult Zorg geeft vijf tips voor de implementatie van het Convenant.

1. Houd rekening met de definitie van medische hulpmiddelen

Bij het Convenant Medische Technologie (CMT) komt het regelmatig voor dat er uitsluitend gedacht wordt aan apparaten (met stekker). Dit is onvoldoende. Het CMT verwijst naar de Wet op de medische hulpmiddelen waarmee alle hulpmiddelen worden bedoeld, die gebruikt worden rondom de patiënt.

2. Beleg de delen van het convenant bij de juiste professionals

Het CMT richt zich op de totale levenscyclus van medische technologie in ziekenhuizen. Daarbij is de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk. Het CMT werkt door op alle lagen in het ziekenhuis en betrekt veel verschillende afdelingen die het meestal niet gewend zijn om met elkaar samen te werken. Het is daarom effectief om het convenant op te delen en bij de juiste disciplines neer te leggen. We zien vaak dat het complete convenant bij één afdeling wordt ondergebracht. Afhankelijk van de grootte en bestuurlijke inrichting van het ziekenhuis moet een weloverwogen besluit genomen worden wie verantwoordelijk is voor (deel)implementatie(s) van het CMT. Alle delen van het convenant moeten vervolgens wel met elkaar corresponderen en centraal inzichtelijk zijn, zodat de Raad van Bestuur als eindverantwoordelijke op de hoogte blijft.

3. Draaf niet door in de classificatie van risico’s

Het benoemen van het risico van een medisch hulpmiddel is niet eenvoudig. Dit komt doordat er met verschillende brillen naar gekeken kan worden. Vanuit technisch oogpunt is dat bijvoorbeeld een CE-markering. Een CE-markering kan nuttig zijn voor de PRI in het aanschafdossier. Er zijn echter ook risico’s die voortkomen uit de handeling door de zorgprofessional. Deze zijn van toepassing bij het borgen van de risico’s in bevoegd- en bekwaamheden.

Erken deze verschillende visies en gebruik hulpmiddelen voor het vaststellen van risico’s, gebruik daarvoor bijvoorbeeld de HFMEA-light tool van Q-Consult Zorg of volg de training. Voorkom discussie én voorkom doorslaan zodat een pleister een high risk medisch hulpmiddel wordt.

4. Zorg voor een up-to-date (onderhouds)systeem van medische hulpmiddelen

Een goede implementatie en toepassing van het CMT is in grote mate afhankelijk van het (onderhouds)systeem. Het is noodzakelijk om te weten welke medische hulpmiddelen er zijn, waar deze zich bevinden in de organisatie en wanneer onderhoud nodig is. Dat is nodig om de technische staat conform afspraak te houden maar ook om bijvoorbeeld gebruikers in kaart te brengen. Hierbij geldt; no data, no talk.

5.  Leer van de ervaring van anderen

Het CMT bevat normen die principal based (en dus niet rule based) zijn. Dit betekent dat u als organisatie de vrijheid heeft om zelf de norm in te vullen. Deze vrijheid kan ook lastig zijn, zeker omdat u door de IGZ of kwaliteitsaccreditaties wel wordt afgerekend op de implementatie van het CMT. Wij zien dat veel organisaties met dezelfde punten worstelen en dat er veel van elkaar te leren valt. Neem dus eens contact op met een collega-zorginstelling en wissel ervaringen uit. 

Meer weten of hulp nodig?

Hoe staat u ervoor met betrekking tot het convenant? Met een quickscan binnen uw organisatie kunnen we relatief eenvoudig achterhalen waar het goed gaat en waar u nog kunt verbeteren. Wij hebben inmiddels diverse ziekenhuizen begeleid bij de implementatie en borging van het convenant. Meer weten over de quickscan of hulp nodig bij de implementatie? Neem contact op met onderstaande consultant(s).