Actueel
Kies hier je Sector
 • Kwaliteitskader Ouderenzorg: aan de slag
  Kwaliteitskader Ouderenzorg: aan de slag

  Hoe vertaalt u het kwaliteitskader naar uw eigen organisatie en waar moet u op korte termijn al aan voldoen? Dit waren onderwerpen van gesprek tijdens de intervisiebijeenkomst ...

  Lees meer
 • Onderzoek knelpunten en oplossingen aanbod Eerstelijns Verblijf
  Onderzoek knelpunten en oplossingen aanbod Eerstelijns Verblijf

  De financiering van kortdurende zorg valt met ingang van 2017 binnen vijf verschillende prestaties. Voor veel zorgaanbieders leidt met name het aanbod rondom Eerstelijns Verblijf  ...

  Lees meer
 • Q-Consult Zorg doet onderzoek naar inkoop en uitvoer jeugdhulp
  Q-Consult Zorg doet onderzoek naar inkoop en uitvoer jeugdhulp

  Q-Consult Zorg heeft een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Jeugdzorg Nederland naar de inkoop van jeugdhulp en de verschillende uitvoeringsvarianten. Belangrijke conclusie ...

  Lees meer
 • Hoe staat het met uw kennis over de geriatrische revalidatiezorg?
  Hoe staat het met uw kennis over de geriatrische revalidatiezorg?

  Door de hervorming in de langdurige zorg is de aandacht van zorgaanbieders de afgelopen jaren voornamelijk gegaan naar de implementatie van de Wet langdurige zorg (Wlz), wijkverpleging ...

  Lees meer
 • Overstap naar Zorgclustermodel GGZ
  Overstap naar Zorgclustermodel GGZ

  Vanaf 2020 maken de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) plaats voor het Zorgclustermodel als het nieuwe bekostigingssysteem binnen de curatieve GGZ (Basis-GGZ en gespecialiseerde ...

  Lees meer
 • Horizontaal Toezicht: ook voor de GGZ-sector?
  Horizontaal Toezicht: ook voor de GGZ-sector?

  Op 12 april is met het landelijke congres, het officiële startsein gegeven voor de uitrol van Horizontaal Toezicht in de ziekenhuiszorg. Daarnaast zijn op 21 maart de producten ...

  Lees meer
 • Hoe vertaalt u het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg naar uw praktijk?
  Hoe vertaalt u het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg naar uw praktijk?

  Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is een feit. Een belangrijke mijlpaal voor uw sector! Maar, hoe vertaalt u nu dit kwaliteitskader naar uw eigen organisatie en waar moet ...

  Lees meer
 • Nieuw: meerjarenmodel voor Veilig Thuis organisaties
  Nieuw: meerjarenmodel voor Veilig Thuis organisaties

  Q-Consult Zorg ontwikkelde eerder een kosten- en formatiemodel die 17 van de 26 Veilig Thuis organisaties gebruiken voor hun interne bedrijfsvoering en financiering. Met de aanscherping ...

  Lees meer
 • Onderzoek Q-Consult Zorg – Transitie naar een Integrale Crisisdienst
  Onderzoek Q-Consult Zorg – Transitie naar een Integrale Crisisdienst

  Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet en Wmo 2015, zijn gemeenten en crisisdiensten op zoek naar een manier om hun crisisdienstverlening efficiënter en effectiever in te richten. ...

  Lees meer
 • Opnieuw Kamerbrief op basis van onderzoek Q-Consult Zorg
  Opnieuw Kamerbrief op basis van onderzoek Q-Consult Zorg

  Op 14 april jl. is opnieuw een rapport van Q-Consult Zorg inclusief brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport over passende wetgeving voor lvb-jongeren tussen de 18 en 23 jaar ...

  Lees meer