Actueel
Kies hier je Sector
 • Zo ziet het Leerhuis van de toekomst eruit
  Zo ziet het Leerhuis van de toekomst eruit

  Zowel de vraag naar ondersteuning als de rol van het Leerhuis[1] binnen het ziekenhuis verandert. Zorgprofessionals hebben andere opleidingswensen en het ziekenhuis en de omgeving ...

  Lees meer
 • Bekostiging van de Jeugd-GGZ per 2018
  Bekostiging van de Jeugd-GGZ per 2018

  Bij de hervormingen van de langdurige zorg in 2015, is afgesproken de DBC’s als bekostigingssystematiek voor de specialistische jeugd-GGZ te handhaven in de eerste drie jaar ...

  Lees meer
 • Deel 1: de Planning & Control cyclus als sturingsinstrument
  Deel 1: de Planning & Control cyclus als sturingsinstrument

  Inmiddels is de prestatiebekostiging een aantal jaar ingevoerd en hebben zorgverzekeraars en zorgaanbieder meer kennis van en ervaring opgedaan met dit systeem. In de eerste periode ...

  Lees meer
 • Horizontaal Toezicht: waar staat u?
  Horizontaal Toezicht: waar staat u?

  Met het uitspreken van de landelijke ambitie door de voorzitters van de NVZ, ZN en NFU op het landelijke congres, is het startsein gegeven voor de uitrol van Horizontaal Toezicht. ...

  Lees meer
 • De verbinding tussen P&C en Capaciteitsmanagement
  De verbinding tussen P&C en Capaciteitsmanagement

  In ziekenhuizen zijn de Planning & Control en Capaciteitsmanagement vaak nog op zichzelf staande cycli. Om te zorgen dat productieafspraken worden gehaald, is het belangrijk dat ...

  Lees meer
 • Audit op implementatie en naleving Convenant Medische Technologie
  Audit op implementatie en naleving Convenant Medische Technologie

  Wist u dat Q-Consult Zorg ook audits uitvoert op de implementatie en naleving van het Convenant Medische Technologie (CMT)? De audit kan flexibel worden ingericht op basis van de ...

  Lees meer
 • Convenant Medische Technologie
  Convenant Medische Technologie

  Zorgorganisaties werken hard aan de implementatie en de borging van het Convenant Medische Technologie (CMT). Het CMT geeft invulling aan de risicobeheersing en het veilig toepassen ...

  Lees meer
 • Spiegelbijeenkomsten
  Spiegelbijeenkomsten

  Waarde gedreven zorg, waarbij de patiënt centraal staat. Daar wil iedereen in de zorg voor gaan. Maar in de waan van de dag is het vaak lastig om bewust te reflecteren op de belevingswereld ...

  Lees meer
 • Drie audit-ontwikkelingen waar u van op de hoogte moet zijn
  Drie audit-ontwikkelingen waar u van op de hoogte moet zijn

  De interne audit is een belangrijk instrument voor zorgorganisaties om continu te kunnen blijven verbeteren en de kwaliteit te verhogen. Om dit instrument zo effectief mogelijk ...

  Lees meer
 • Horizontaal Toezicht en het belang van vertrouwen
  Horizontaal Toezicht en het belang van vertrouwen

  Horizontaal Toezicht is een omslag van foutgerichte verantwoording naar procesgerichte verantwoording. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken samen om de rechtmatigheid ...

  Lees meer