Actueel
Kies hier je Sector
 • Spreekuur e-health voor ziekenhuizen
  Spreekuur e-health voor ziekenhuizen

  De wijzigingen met betrekking tot e-health voor 2018, waarbij belconsulten en schriftelijke consulten – onder voorwaarden – gelijk gesteld worden aan herhaalconsulten, ...

  Lees meer
 • Process mining bij Value-Based Health Care
  Process mining bij Value-Based Health Care

  Value-Based Health Care (VBHC): maximale waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van zorgkosten. Daarmee vraagt VBHC om een fundamentele verandering in de organisatie ...

  Lees meer
 • Nieuwe bekostigingssystematiek GGZ per 2020
  Nieuwe bekostigingssystematiek GGZ per 2020

  Vanaf 2020 wordt in de GGZ een nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd. GGZ-instellingen en ziekenhuizen met een PAAZ of PUK die nu hun geleverde zorg declareren op basis van DBC’s, ...

  Lees meer
 • Tips uit intervisie bijeenkomst ‘Waardegedreven zorg’ op 26 september 2017
  Tips uit intervisie bijeenkomst ‘Waardegedreven zorg’ op 26 september 2017

  Waardegedreven zorg, ook wel Value-Based Health Care (VBHC) genoemd, is hot in Nederland en als concept niet meer weg te denken. De kern van VBHC is het maximaliseren van waarde voor ...

  Lees meer
 • Zorg in het nieuwe regeerakkoord: ‘Van hervorming naar verbetering’
  Zorg in het nieuwe regeerakkoord: ‘Van hervorming naar verbetering’

  “We moeten in de zorg van wantrouwen naar vertrouwen en van tegenwerking naar samenwerking”. Dit was de glasheldere conclusie van het nationale debat ‘Politieke Keuzes in ...

  Lees meer
 • Deel 2: strategische meerjarenplanning in een veranderend zorglandschap
  Deel 2: strategische meerjarenplanning in een veranderend zorglandschap

  De zorgsector verandert continu. Wat ons betreft faciliteert de strong controller de discussie over al deze veranderingen en kijkt hij naar mogelijke gevolgen voor zijn organisatie ...

  Lees meer
 • Zo ziet het Leerhuis van de toekomst eruit
  Zo ziet het Leerhuis van de toekomst eruit

  Zowel de vraag naar ondersteuning als de rol van het Leerhuis[1] binnen het ziekenhuis verandert. Zorgprofessionals hebben andere opleidingswensen en het ziekenhuis en de omgeving ...

  Lees meer
 • Bekostiging van de Jeugd-GGZ per 2018
  Bekostiging van de Jeugd-GGZ per 2018

  Bij de hervormingen van de langdurige zorg in 2015, is afgesproken de DBC’s als bekostigingssystematiek voor de specialistische jeugd-GGZ te handhaven in de eerste drie jaar ...

  Lees meer
 • Deel 1: de Planning & Control cyclus als sturingsinstrument
  Deel 1: de Planning & Control cyclus als sturingsinstrument

  Inmiddels is de prestatiebekostiging een aantal jaar ingevoerd en hebben zorgverzekeraars en zorgaanbieder meer kennis van en ervaring opgedaan met dit systeem. In de eerste periode ...

  Lees meer
 • Horizontaal Toezicht: waar staat u?
  Horizontaal Toezicht: waar staat u?

  Met het uitspreken van de landelijke ambitie door de voorzitters van de NVZ, ZN en NFU op het landelijke congres, is het startsein gegeven voor de uitrol van Horizontaal Toezicht. ...

  Lees meer